غرور سایه ها

آنجایی نیست،هر چه هست،همین جاست

شادی هایت را با دیگران تقسیم کن،شریک غم مردم باش.

راهنمای افرادی باش که راه خود را گم کرده اند.

اگر در موردی دچار شک وتردید شدی،دنبال مسیر افراد موفق را بگیر.

آنقدر قوی باش تا بتوانی هر روز با دنیا روبرو شوی.

آنقدر ضعیف باش تا قبول کنی که نمی توان به تنهایی از پس همه کارها برآمد.

آنقدر عاقل باش که بپذیری در مورد همه چیز آگاهی نداری.

آنقدر ساه اندیش باش که به معجزه اعتقاد داشته باشی.

اولین فردی باش که به رقیب پیروزش تبریک می گوید.

آخرین کسی باش که از دوست شکست خورده اش انتقاد می کند.

محبوب کسانی باش که دوستت دارند.

بالاتر از همه خودت باش!!!


نوشته شده در شنبه ۴ تیر۱۳۹۰ساعت 20:15 توسط سعید| |

href=target=_blank> Night Melody